Política de privacitat (LOPD)

La protecció de les dades personals dels seus clients i de tercers és una de les preocupacions de CALFRUITOS.COM. A l’efecte de preservar-ne i garantir-ne la privacitat, i en estricte compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, la protecció de dades de caràcter personal (LOPD) un cop el client hagi emplenat el formulari, Kucua Internet Services, S.L., l'empresa propietaria de la web CALFRUITOS.COM incorporarà les dades als seus fitxers, dels quals és responsable legalment.

El client ha d’emplenar completament el formulari de registre. En cas contrari, CALFRUITOS.COM no li podrà presentar els serveis que s’ofereixen al portal. Per sol·licitar comandes de CALFRUITOS.COM el client ha de facilitar també les dades de caràcter personal que s’indiquen en el formulari de registre. El client, a més, ha de declarar que tota la informació que subministra per a l’accés als portals és vertadera, completa i precisa, i s’ha de comprometre a mantenir-la actualitzada.

El client pot accedir a les seves dades personals, rectificar-les i cancel·lar-les, en els terminis establerts a la LOPD, i es el responsable del fitxer que tracta la pròpia empresa Kucua Internet Services, S.L., el domicili de la qual és al carrer Transveral 2, núm. 55 de Mercabarna, Barcelona. Per la seva comoditat podrà exercir els drets abans esmentats també per correu electrònic a l’adreça hola@calfruitos.com o bé al telèfon 93.260.88.00.