Ous

Ous Ecològics 1/2 Dotzena

Ous Ecològics 1/2 Dotzena

  • Producte bio

2,65 € / u

Pes mitjà u.: 0,41 Kg.

2,65

Afegir
El primer dígit d'aquests ous és el 0.

Bio Ca Martí segueix els criteris de qualitat exigits pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i per la Unió Europea. Les seves gallines es crien en llibertat i s'acullen en uns habitacles especialment dissenyats i homologats per al seu benestar.

El codi dels ous.

El primer dígit ens indica la forma de criança de les gallines.
0 – Ous de gallines criades al camp i alimentades amb productes biològics.
1 – Criades al camp.
2 – Criades en el terra però dins de gàbies.
3 – Ous de gallines criades dins de gàbies.

Les dues lletres següents ens indiquen l’estat membre de la UE del qual procedeixen els ous. En el cas dels ous espanyols apareixerà ES.

La resta dels dígits serveixen per identificar la granja de producció. Els dos primers són el codi de la província, els tres següents els del municipi i la resta el número d’identificació de la granja dins el municipi al que pertany.