Condicions generals de contractació

Aquestes condicions generals de contractació no són vigents des del dia 22/06/2021. Pot consultar les condicions generals actuals aquí.

1.1 Condicions generals de compra

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

Aquestes condicions generals de compra regulen l’adquisició, a través del lloc web CALFRUITOS.COM respecte els productes oferts a la pàgina web.

CALFRUITOS.COM és un lloc web que ha estat creat, és mantingut i és propietat de l'empresa Kucua Internet Services, S.L.

Les dades identificatives de l´empresa responsable de la pàgina web son les que figuren a continuació:

Kucua Internet Services, S.L
B-65579369
Transveral 2, núm. 55
08040 Mercabarna - Zona de Actividades Complementarias
Barcelona
www.calfruitos.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42602, Foli 202, Fulla 411378, Inscripció 1a

Per comprar a través de la web cal que el client es registri com a usuari del portal i accepti les Condicions Generals. Aquesta acceptació significa l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra en la versió publicada per Kucua Internet Services, S.L. en el moment de l’accés del client a la botiga virtual.

Les seves comandes es podran formalitzar en català i castellà.

Els Fulls Oficials de Reclamació restaran a disposició dels clients a la seu de l’empresa o mitjançant comunicació al departament d’atenció al client a través del correu electrònic hola@calfruitos.com o bé al telèfon 93.260.88.00.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

1.2 Naturalesa de la botiga virtual

Els nostres productes es destinen a consumidors finals, en el sentit establert per la Llei 26/1984, del 19 de Juliol, per a la defensa dels consumidors i usuaris, i por tant per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client ha d’estar legalment autoritzat per actuar. Per tant queden exclosos del servei de la web les empreses majoristes, distribuïdores o centrals de compra.

El client ha de declarar ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions de compra o ha d’acceptar de forma expressa i sense excepcions que l’accés a la compra i el seu ús de la web estan sota la seva responsabilitat.

Explícitament es prohibeix la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Kucua Internet Services, S.L. es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina web, així com a suspendre-hi l’accés de manera temporal o definitiva.

1.3 Registre web

Si el client accedeix per primera vegada a la web i vol realitzar una compra haurà d’emplenar el formulari de registre al qual podrà accedir mitjançant l’apartat “Registra’t”. A partir d’aquest moment, ja serà client de CALFRUITOS.COM.

Els codis d’accés (telèfon de contacte i password) tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació del client tenir-ne cura. A més, el client és l’únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya i de les conseqüències que això se’n pugui derivar.

En qualsevol cas el client podrà accedir a les seves dades, modificar-les i cancel·lar-les a través de l’opció “El meu compte” que trobarà a CALFRUITOS.COM o trucant al servei d’atenció al client al número 93.260.88.00. A través d’aquesta opció el client també podrà activar/desactivar la possibilitat de rebre e-mails, SMS o correu ordinari amb informació sobre CALFRUITOS.COM (promocions, avantatges, descomptes).

1.4 Assortiment de productes i aplicació de preus de CALFRUITOS.COM

CALFRUITOS.COM ofereix un ampli i variat assortiment de productes agraris i relacionats amb aquests. Des del seu ordinador, el client pot adquirir aquests productes sense necessitat de desplaçar-se.

CALFRUITOS.COM li garanteix el preu del dia que es va realitzar la comanda, amb independència del dia que es faci el lliurament, de manera que el client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

Els preus de la botiga virtual inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Així mateix, CALFRUITOS.COM informa que la imatge dels productes que apareixen a la botiga virtual pot variar de la dels productes finalment lliurats.

CALFRUITOS.COM es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol cas i sense previ avís, els preus dels productes, així com a suspendre’n o cancel·lar-ne la venda de forma temporal o definitiva.

La validesa de les ofertes tindrà el caràcter que s’estableixi en la mateixa web de www.calfruitos.com.

1.5 Lliurament a domicili

Aquesta opció permet lliurar la comanda on el client ens indiqui i en la franja horària seleccionada en totes aquelles poblacions de l’àmbit de CALFRUITOS.COM.

El repartiment a domicili es fa mitjançant una flota de vehicles completament equipats perquè els productes arribin en les millors condicions.

Si hi hagués qualsevol imprevist en el lliurament de la comanda ens posaríem en contacte a través del seu número de telèfon que li sol·licitem a l’hora de fer el registre a la web, per trobar una solució.

Pel que fa als horaris de repartiment cal tenir en compte que es divideixen en franges horàries de dues hores. En el moment de fer la comanda apareixerà una pantalla amb els horaris de lliurament.

En el moment del lliurament el client haurà de signar l’albarà d’entrega conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

CALFRUITOS.COM no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que n’ha de respondre civilment.

Si la comanda supera els 45 € d'import no hi ha cap cost addicional de ports. Si per contra no supera aquesta quantitat, es cobraran els ports corresponents que aniran inclosos en el preu final de la comanda.

1.6 Devolucions

Segons el disposat a l’article 4 del Real Decret 1905/99, del 17 de desembre, el client disposarà d’un termini de fins a 7 dies hàbils per tal de resoldre el contracte, ja sigui per reclamacions o devolucions, sense penalització alguna al seu càrrec. Per productes peribles, aquest dret de devolució es limita a un màxim de 24 hores a comptar des del lliurament o la recollida de la compra.

1.7 Forma de pagament

El pagament es realitza amb targeta de crèdit, la nostra web disposa dels segells oficials de Visa i MasterCard, garantint la total seguretat en el pagament. No emmagatzemem cap dada referent a la teva targeta de crèdit, quan el nombre es guarda per a futures compres aquesta informació l'emmagatzema el banc, el que garanteix la màxima seguretat en el procés. Pots estar completament tranquil, comprar a calfruitos.com és segur.

1.8 Ús de codis promocionals

L'ús dels codis personals de recomanació pot estar subjecte a canvis, la promoció només serà efectiva i vinculant quan es confirmi la compra de la persona recomanada.

Els usuaris que facin ús de cupons de descompte han de tenir en compte que aquests poden estar subjectes a canvis, no són acumulables a la mateixa compra i tindran la validesa indicada a la pròpia comunicació en la qual s'assigni el cupó. Així mateix, els cupons de descompte poden estar cenyits a una compra mínima.

Des de Cal Fruitós, ens reservem el dret a anul·lar tots els cupons descompte associats als comptes sospitosos d'ús indegut del sistema de descomptes. Es considera ús fraudulent o indegut entre altres, l'enviament d'invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l'ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes del mateix usuari o a lliurar a la mateixa adreça postal. En tot cas, Cal Fruitós es reserva el dret d'anul·lar aquelles comandes derivades de l'ús fraudulent dels codis promocionals, en aquest cas haurà de retornar l'import de la compra anul·lada, excloent qualsevol import que correspongui a aquests cupons i que no corresponguin amb els imports desemborsats pels usuaris.

Els cupons de descompte han de ser utilitzats abans de confirmar el pagament. Des de de Cal Fruitós no ens fem responsables de la seva aplicació si el pagament ja ha estat confirmat.